....................................................................................................................................................

เมื่อ 26 มิ.ย.57 รับฟังการบรรยายพิเศษจาก แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


เมื่อ 13 มิ.ย.57 ศพส.ชน.ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นขต.ที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือน


ประชุมคณะกรรมการ ศพส.ชน. 9 เม.ย.57

ประชุมคณะทำงาน ศพส.ชน.28 ก.พ.57


ประชุมคณะทำงาน ศพส.ชน.

ณ ห้องประชุม ทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว

**************************************

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 26 ก.พ.57


ข่าวการปฏิบัติงาน


คลิปข่าว ศพส. ชน.

ชาติมั่นคง ตอน ภัยคุกคามยาเสพติด

กกล.ผาเมือง ปะทะขบวนการค้ายาฯ

ขบวนการค้ายาฯ ถูก จนท.ยิงเสียชีวิต

การลดช่องทางลำเลียงยาเสพติด

ยึดยาบ้า ๑.๖ ล้านเม็ด ไอซ์ ๔๓ กก.

วิสามัญคาราวานยาบ้า
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
hit counter script


พบเห็นผู้กระทำผิดด้านสิ่งเสพติด
แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) 
โทร.๐๕ ๓๑๑๒ ๓๕๖ ตลอด ๒๔ ชม.

 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) 
ตู้ ปณ.๕๗ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๕๔, ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๕๖ ทบ. ๗๕๘๙๘
E-mail : ccdenb@gmail.com